Hipoterapie

Při hipoterapii pomáhají dětem speciálně vycvičení koně. Jde o formu léčebné rehabilitace, kdy pohyb koňského hřbetu přecházející na lidské tělo stimuluje centrální nervový systém. To pomáhá především dětem, které mají problémy s koordinací pohybu, svalové napětí, špatnou rovnováhu i problémy s dýchacím svalstvem

Hipoterapie dokáže pomoci i v koordinaci pohybu, facilitaci posturoreflexních mechanismů, normalizaci svalového napětí, narušení patologických stereotypů, zlepšení rovnováhy, úpravě svalové dysbalance a pohybové symetrie, stimulačním působení na tvorbu a obnovu měkkých i tvrdých tkání, posílení kardiovaskulárního systému, stimulaci dýchacího svalstva. 

Hipoterapie je poskytována ve spolupráci se Sdružením občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA - hiporehabilitace, fyzioterapeutkou a personálem z LENTILKY.

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
+420 733 724 538
+420 466 009 430
belkova@drclentilka.cz