Poradenství

Rádi vám poskytneme základní sociální poradenství. 

Dozvíte se od nás, jak vyřešit nepříjemnou sociální situaci popř. vám poradíme, které instituce nebo organizace jsou pro vás vhodné. 

Naše poradenství zahrnuje i otázku sociálních dávek a dáme vám dostatek informací o tom, na jakou sociální dávku máte nárok a kde a jak o ní můžete požádat. 

Vysvětlíme vám možnost podpory členů rodiny, kteří se spolupodílejí na péči o handicapované dítě. Jde o získání příspěvku na péči, příspěvku na bydlení aj.

Poradíme vám, jak si obstarat potřebné kompenzační pomůcky. Jak a kde o ně zažádat. Doporučíme vám základní nadace, které je možné žádat o příspěvek na pomůcku.

Zprostředkováváme kontakty na další organizace zabývající se problematikou dětí se specifickými potřebami (respitní péče, osobní asistence, aj.) a také na organizace nabízející volnočasové aktivity pro tyto děti.
 
Objasníme Vám základní práva a povinnosti osob v souvislosti s využíváním našich sociálních služeb. Např. pomoc při podání a vyřizování stížnosti, za jakých podmínek může sociální služba odmítnout zájemce aj.

Jaké služby LENTILKA v oblasti poradenství  nabízí 

  • špatná sociální situace
  • sociální dávky
  • podpora na péči o handicapované dítě
  • kompenzační pomůcky
  • kontakty, předání informací, doporučení vhodných organizací 
  • základní povinnosti a práva.
Poradenství je určeno pro rodiče a děti ze školky LENTILKA.
 
Sociální poradenství poskytuje po řádném objednání sociální pracovnice Kateřina Burešová DiS. tel. 466 009 432,  buresova@drclentilka.cz .
 
Zprostředkováváme kontakty na další organizace zabývající se problematikou dětí se specifickými potřebami (respitní péče, osobní asistence,  aj.) a také na organizace nabízející volnočasové aktivity pro tyto děti.
Objasníme Vám základní práva a povinnosti osob v souvislosti s využíváním našich sociálních služeb. Např. pomoc při podání a vyřizování stížnosti, za jakých podmínek může sociální služba odmítnout zájemce aj.

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
+420 733 724 538
+420 466 009 430
belkova@drclentilka.cz