Péče psychologická

Pokud to naše děti potřebují, nebo to jejich stav vyžaduje, nabízíme psychologickou péči. Ta probíhá zde v LENTILCE  v rámci detašovaného pracoviště ambulance klinické psychologie PhDr. Blanky Pöslové. Zajišťuje ji Mgr. Alexandra Bokůvková.

Našim Lentiláčkům se také věnuje PhDr. Markéta Ďurechová, která k nám do školky dochází podle potřeb rodičů či pedagogických pracovníků a provádí psychologické vyšetření se souhlasem rodičů přímo v prostředí tříd LENTILKY.

Chci vědět více o psychologické péči v LENTILCE.

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
+420 733 724 538
+420 466 009 430
belkova@drclentilka.cz