Péče pedagogická

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) POMÁHEJME SI! vychází z našich dlouhoteltých pedagogických, instruktorských i vzdělávacích zkušeností

Program je adaptabilní a vždy ho přizpůsobujeme tak, aby vyhovoval věku, specifickým potřebám, úrovni psychomotorického vývoje a sociálním zkušenostem dětí. Dětem předáváme v rámci pedagogické péče nejen vědomosti, ale také schopnosti sociální, komunikační, interakční i psychosomatické.

Program vychází ze zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Chci vědět více o ŠVP POMÁHEJME SI!

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430
ředitelka Mgr.G.Bělková: belkova@drclentilka.cz