Péče klinických logopedů

Logopedie pomáhá dětem lépe ovládnout řeč, jazyk i výslovnost. K našemu logopedovi chodí děti individuálně nebo ve dvojicích. Návštěvy, jejich frekvence i náplň vždy odpovídají požadavkům a schopnostem každého dítěte. 

Naši odborníci na logopedii využívají klasické i alternativní postupy. Pokud je to potřeba využívají i prostředky augmentativní komunikace (AAK), ty jsou využívány především u dětí se závažnými diagnózami poruchy řeči, jazyka nebo psaní. AAK je vhodným prostředkem na řešení diagnóz např. poruchy autistického spektra (PAS), dětská mozková obrna (DMO), psychomotorická retardace (PMR) atd.

Děti navštěvují logopedii pravidelně na základě doporučení lékaře a rodiče mají možnost kdykoli požádat naše logopedky o konzultaci.

Logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě doporučení lékaře (pediatr, foniatr).

Chci vědět více o klinické logopedii v LENTILCE.

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
+420 733 724 538
+420 466 009 430
belkova@drclentilka.cz