Jak to u nás vypadá

Prostředí naší školky i centra se snažíme ve všem maximálně přizpůsobovat dětem. Naši školku budujeme hravě, barevně, vesele a také s ohledem na přírodu, ke které budujeme u dětí vztah. 

Naše zázemí tvoří 4 pavilony a krásná zahrada, která je ideální pro dětské hry i poznávání přírody. 

V našem Žlutém pavilonu najdete v přízemí zázemí pro Oranžovou a Žlutou Lentilku (třídu školky). Pod žlutou barvou najdete také naši tělocvičnu plnou atraktivních herních prvků (široká klouzačka, různé typy houpaček a prolézadel) a pracovnu vedoucí integrační školky. Pokud vystoupáte do prvního patra, najdete tam další cvičebny fyzioterapie,  ordinaci rehabilitačního lékaře, ordinace klinické logopedie, cvičebnu ergoterapie, ordinaci psychologů a poradenskou místnost. 

Červený pavilon je útočištěm pro Červenou Lentilku, dílnu pro arteterapii i kuličkový bazén.

Zelená lentilka sídlí v Zeleném pavilonu. Vedle ní je ve stejném pavilonu i místnost pro předškolní přípravu našich předškoláčků s velmi oblíbeným multiboardem, kuličkový bazén a místnost pro individuální nácviky pro děti s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS.

Modrý pavilon je taková země nekonečných možností. Jsou v něm prostory pro muzikoterapii, nízkopodnětová herna, hmatová místnost, místnost Senzorické integrace a naše zázemí - kuchyň, prádelna, jídelna a školicí místnost.

 

Fotonávštěva v LENTILCE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430
ředitelka Mgr.G.Bělková: belkova@drclentilka.cz