Jak nás vidí druzí

Poděkování od rodičů Martínka:

Dobrý den, Paní Ředitelko Bělková 

jmenuji se Veronika Nevolová je mi 24 let a jsem studentkou 2. ročníku univerzity Palackého v Olomouci. Studuji obor Speciální pedagogika - vychovatelství. Dne 6.2.2017 jsem se po předešlé domluvě s Paní Mašínovou setkala přímo ve Vašem zařízení. Paní arteterapeutka byla velmi milá, příjemná a ochotná, seznámila mě s její prací,  ukázala mi přímo jak s dětmi pracuje. Provedla mě po zařízení a všech třídách. Po dopoledni plném pozorování a užitečných informací jsem s velkou pomocí a dobrou radou Paní Mašínové došla k závěru, že téma mé bakalářské práce není zcela v pořádku a za pomoci a konzultace s  ostatními kolegyněmi, které byly taktéž velmi milé, příjemné a ochotné mi pomoci i nadále ve vašem zařízení. Avšak po vypracování teoretické části mé bakalářské práce s jiným tématem. 

Jednou větou mohu shrnout návštěvu Vašeho zařízení za velmi naučnou, plnou rad, mnoho potřebných informací.

Mnohokrát děkuji Paní Mašínové a Všem kolegyním za ochotu, obětavost a čas, který mi věnovaly. A budu se těšit na další spolupráci.

 

 

S pozdravem a přáním Hezkého dne 

Veronika Nevolová

 

Naše praxe a pomoc na psychorehabilitačním pobytu

Chci ocenit lidský a profesní přístup Vašich pracovnic na pobytu Centra terapie Autismu Praha na přelomu měsíců února a března 2017. Jedná se Mílu a Týnu. Velmi laskavý a citlivý přístup k dětem, k rodičům v kombinaci se učit novým věcem a postupům já zárukou služeb poskytované Vámi řízené organizaci.
 
Mikoláš Přemysl
Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe "S Kráčející Želvou"
 

Zpětná vazba chův, které absolvovaly vzdělávací program v Lentilce

Po mém příchodu se mě ujala Mgr. Markéta Havlová. Provedla mě školkou a vše vysvětlila. Ukázala mi prezentační video, které mě velice nadchlo. Obsahovalo vývojový posun u dítěte při nastoupení do Lentilky a po určité době. Tato práce má opravdu smysl a handicapované děti jsou součástí našeho života. Je velice dobrá zkušenost tímto zařízením projít a seznámit se s prací ošetřujícího personálu.
 
Na zelené a červené lentilce. Přístup zaměstnanců byl úžasný. Pokaždé, když jsem měla dotaz, na vše mi ochotně odpověděli. Po ranním příchodu na třídu mají děti rituály. U autistů je to velice důležité a velice mě zajímalo, jak vše funguje a jaká mají pravidla. 
 
Zaujalo mě, že do této školky chodí i zdravé děti a hodně jsem byla překvapená, jak děti mezi sebou komunikují a vzájemně se respektují. Můj velký obdiv patří pedagogům, kteří mají s dětmi obrovskou trpělivost
 
Moc se mi líbila místnost na muzikoterapii, bazének s kuličkami, hraní paní učitelky Míšy na kytaru, vesele působící třídy i uvolněná atmosféra na procházce. Zažila jsem prý "lepší" den ve školce. Paní ředitelka mluvila o všem s obrovským soucitem, pokorou a láskou. Uvědomuji si, kolik musí být práce za každým drobným krůčkem k lepšímu. 
 
Závěrem k této praxi, která trvala pouze jeden den bych chtěla říci, že jsem měla možnost vidět  paní učitelky a jejich těžkou práci, kterou vykonávají  s láskou, lehkostí  obětavostí, jsou tu opravdu pro děti, které je v tomto zařízení tolik potřebují. 
 

Rodiče, kterým jsme pomohli 

„Dobrý večer paní magistro.

Touto cestou Vám chceme poděkovat nejenom za rehabilitační stůl, který jste nám darovali, ale především za péči, která je synovi ve Vašem centru poskytována. Na cvičení s paní Ječnou se vždy těší. Velké díky patří i sponzorům, kteří přispěli na nové vybavení. Moc děkujeme.

S přáním pěkných jarních dnů

Hana Makešová a Petr Pilný, rodiče Aleška“
Závěrem k této praxi, která trvala pouze jeden den bych chtěla říci, že jsem měla možnost vidět  paní učitelky a jejich těžkou práci, kterou vykonávají  s láskou, lehkostí  obětavostí, jsou tu opravdu pro děti, které je v tomto zařízení tolik potřebují. 

Jak nás vidí naše děti

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430
ředitelka Mgr.G.Bělková: belkova@drclentilka.cz