Minulé ročníky - Den autismu (2015, 2016, 2017)

Shrnutí a fotogalerie minulých ročníků, kde zjistíte, jak se naše akce vyvýjí, mění a kdo nás podporoval. Jsme rádi, že Den autismu už je téměř tradiční akce, ve které chceme určitě pokračovat.
 
Shrnutí, co sedělo v roce 2016: Den autismu 2016.docx

Den autismu 2018

Závěrečná zpráva ke dni autismu 2018
 

Vzdělávací akce pro rodiče autistů ui odborníky v rámci Dne autismu

V rámci akce Den autismu nabízíme 3 vzdělávací kurzy:

HANDLE přístup - zákadní kurz pro rodiče i odborníky

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivity, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možné zábavné. Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických a jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_03_WEB.pdf

SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S AUTISMEM A STRATEGIE JEHO ROZVOJE 

Smyslové vnímání a zpracování podnětů je téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami pozměněno nebo narušeno. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou vyústit do různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném životě může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurzu se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet. Budeme se věnovat možnostem jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě reaguje úzkostně.
Více o kurzu: Pozvanka PAS_2018_KURZ_02_WEB.pdf

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A SPECIFIKA PRÁCE/VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Účastníci se seznámí s pravidly a principy při výchově a vzdělávání dítěte s poruchami autistického spektra, se základními principy strukturovaného učení (využitelného při práci s dětmi s PAS) – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace. Informováni budou i o nespecifických faktorech ovlivňujících úspěšnost výuky a vzdělávání žáků s PAS. Kurz je zaměřen prakticky – modelové situace, příklady, kazuistiky.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_01_WEB.pdf

 

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_1.pdf (348,9 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_2.pdf (350,5 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_5.pdf (353,2 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_4.pdf (353,2 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_6.pdf (351,1 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_3.pdf (350,9 kB)

Den autismu 2017

Den autismu 2017 je za námi. Letošní ročník byl pro nás energií do dalších let. Všichni, kdo nám pomáhali a i ti, kdo se zúčastnili, byli prostě báječní. Mockrát vám děkujeme za podporu i tu neuvěřitelnou energii, kterou jsme na všech akcích ke Dni autismu cítili. Díky moc a naviděnou za rok. 

Fotografie a videa z letošního Modrého průvodu najdete ZDE. Letos jsme měli rekodrní účast, takže všem zúčastněným moc děkujeme. Akce ke Dni autismu pokračují až do konce dubna, podrobný program najdete níže. 

Tisk a informace vyšlé ke Dni autismu 2017

Deník - článek 1.pdf
Deník - článek 2.pdf

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/91227/modry-stred-mesta-pardubic

http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-03-04-2017-18-00

Pardubice Živě FB - http://bit.ly/2oNYNvY

Tiskové zprávy ke Dni autismu a spřízněným akcím

 

Pozvánky na plánované akce ke Dni autismu

Pozvánka a program - Odborná konference 26.4.2017.pdf 

Pozvánka na Modrou zumbu od Pavla Novotného 28.4.2017.mp3

Pozvánka Modrá zumba - leták 28.4.2017.pdf

Programy a plány k akci Den autismu

Program_Aktivity ke dni autismu 2017.pdf

Modrý průvod_2017.pdf

Česko svítí modře.pdf

 

 

 

 

 

 

Modrý průvod 1. 4. 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vernisáž výstav Co nám dělá radost 1. 4. 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtení vzkazů s manželi Novotnými - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Výstavy vzkazů "Co nám dělá radost" - Den autismu 2016

Light It UP Blue - Rozsviťme se modře - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozsviťme se modře - Lanškroun - Den autismu 2016

1 | 2 >>

Konference Směrem z PASti - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola Mladých Pardubice - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Mateřská škola Čtyřlístek - Den autismu 2016

Mateřská škola Korálek - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola Dražkovice - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Mateřská škola Zvoneček - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Základní škola Pardubice Polabiny - Den autismu 2016

1 | 2 >>

Základní škola Svítkov - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Základní škola A. Krause - Den autismu 2016

1 | 2 >>

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Speciální základní škola Chrudim - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Bohémská hospoda - Den autismu 2016

Kavárna U 4 prstů - Den autismu 2016

1 | 2 >>

Panorama caffe bar - Den autismu 2016

1 | 2 | 3 >>

Fotogalerie Den autismu 2015

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430
ředitelka Mgr.G.Bělková: belkova@drclentilka.cz