Komplexní péče a terapie

Pod komplexní péči najdete v Lentilce širokou nabídku služeb pro děti se specifickými potřebami, kterou poskytují kvalifikovaní odborníci. Komplexní péče se zaměřuje na děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, poruchami komunikace a sociální interakce a poruchami autistického spektra - PAS pro děti ve věku od 1,5 do 7 let.
 
Společně s vámi rodiči chceme u vašich dětí rozvíjet sociální a psychomotorické dovednosti dle jejich potřeb, možností a schopností.
 
Přednosti naší školky, jako je přítomnost odborníků, malý kolektiv v každé Lentilce a individuální přístup k potřebám každého Lentiláčka, pomohou k rychlejšímu rozvoji ve všech dílčích oblastech dětského vývoje.
 
Naše podpůrné terapie slouží k přirozenému rozvoji dětí po stránce tělesné i duševní. Na základě vnitřní pozitivní motivace, jako je kontakt se zvířetem, hudbou či uměleckou tvorbou, můžeme s dítětem snadněji posilovat jeho slabé stránky či trénovat méně oblíbené činnosti. Nebo naopak vhodnou formou posilovat stránky, ve kterých dítě vyniká.  
 
Rozvrh našich terapií se snažíme koncipovat tak, aby byly dětem podpůrné terapie nabízeny pravidelně a s intenzitou, kterou potřebují
 

Komplexní péče pro zdravý vývoj dětí

Pro děti je u nás podle jejich potřeb připravená péče pedagogická, speciálně pedagogická, psychologickáklinických logopedůrehabilitačního lékaře,  ergoterapie,  fyzioterapiefoniatrie a poradenství.

Podpůrné terapie

Mezi naše terapie, které jsou dětmi velmi oblíbené, patří canisterapie, hipoterapiemuzikoterapie arteterapie.

 

Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum Prodloužená 278
Pardubice
+420 733 724 538
+420 466 009 430
belkova@drclentilka.cz